Okuloskop Yardım

Sınavı okuluzdaki aynı derse giren diğer öğretmenlerle paylaşmak için bu işlemi kullanabilirsiniz. Paylaşma sonucunda paylaştığınız öğretmenleri sınav listesinde aynı adlı, aynı soru ve kazanımlardan oluşan yeni bir sınav oluşturulur. Ancak sizin okuduğunuz sonuçlar paylaşılmaz.