Okuloskop Gizlilik Politikası

okuloskop.com web sitesi, Okuloskop ve Pekiyi uygulamaları içerisinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Okuloskop'a aittir. Bilgiler, Okuloskop'un yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Okuloskop, hiçbir koşulda, İçerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

okuloskop.com web sitemizde Okuloskop ve Pekiyi uygulamalarında, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir. Web sitemizde Okuloskop'a ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmesi halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından Okuloskop sorumlu değildir.

okuloskop.com internet sitesinde verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Okuloskop, ziyaretçiye, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

okuloskop.com sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Okuloskop ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Okuloskop, okuloskop.com İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

okuloskop.com web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bildirmek için bize iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Okuloskop ve Pekiyi uygulamalarını yükleyerek kullananların paylaşmış olduğu kullanıcı adı, e-posta adresi okul adı, ve kullanıcı görseline ait kişisel verilerini ayrıca kullanıcılar tarafından yüklenecek öğrencilerin okul no, ad-soyad, şube, iletişim bilgisi, sınav sonuçları ve fotoğraflarını;

a) Kullanıcıya e-posta gönderilmesi ve gönderilen e-postalarda doğru hitap edilebilmesi,

b) Okul içi yapılan paylaşımlarda öğretmenlerin ayırt edilebilmesi,

c) İlçe bazında okulları diğer kullanıcıların listeleyebilmesi,

ç) Uygulama içi mesajlaşmada gönderen ve alıcı bilgisi,

d) Sınav sonuç listeleri ve analiz bilgilerinin oluşturulması,

e) Sınav sonuçlarının sms olarak ve whatsapp üzerinden gönderilmesi,

f) Şube bazında öğrencilerin listelenmesi ve görüntülenmesi,

g) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ancak aynı okul içinde kayıtlı kullanıcıların yetkilerine göre bilgi paylaşımı olmaktadır.

Öğrencilere ait kişisel veriler öğretmen kullanıcılar tarafından yüklendiği için ilgili kişinin açık rızasının alınması öğretmen kullanıcıların sorumluluğundadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak veri entegrasyonu yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden okuloskop@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.